Wheel of Dhamma

Vipassana Meditasyonu
S.N. Goenka tarafından,Sayagyi U Ba Khin geleneğinde öğretilen Vipassana Meditasyonu

 

Dil Seçimi
 
 

Tekniğe Giriş

Vipassana, Hindistan’ın en eski meditasyon tekniklerinden biridir. Uzunca bir süre insanlıkça unutulmuşsa da, 2500 yıldan daha uzun bir süre önce Buda Gotama tarafından yeniden keşfedilmiştir. Vipassana sözcüğü, olanı olduğu gibi görmek anlamına gelir. Bu, kendi kendini gözlemleyerek kendini arındırma (saflaştırma) sürecidir. Kişi önce zihnini odaklamak için nefesi gözlemler. Keskinleştirilmiş bir farkındalıkla, vücudun ve zihnin değişen doğasını gözlemleyerek devam eder ve süreksizlik, ıstırap ve egosuzluk gibi evrensel gerçekleri deneyimler. Bu doğrudan deneyimlemeyle gerçeği yaşama safhası, arınma sürecidir. Bütün yol (Dhamma), evrensel sorunlar için evrensel bir çaredir ve organize herhangi bir din ya da tarikatla ilgisi yoktur. O nedenle, herkes tarafından herhangi bir ırk, toplum veya din çatışması yaşanmaksızın her zaman, her yerde uygulanabilir ve herkese eşit düzeyde yarar sağlar.

Vipassana ne değildir:

 Boş inançlara dayalı dinsel bir ayin ya da ritüel değildir.

 Entellektüel ya da felsefi bir eğlence değildir.

Tıbbi bir gevşeme tedavisi, tatil veya bir sosyalleşme olanağı değildir.

Günlük yaşamdaki dert veya sıkıntılardan bir kaçış değildir.

Vipassana nedir:

Istırabı yok edecek bir tekniktir.

İnsanın topluma olumlu katkılarda bulunmak üzere kullanabileceği bir yaşama sanatıdır.

İnsanın yaşamın gerilim ve sorunları ile sakin ve dengeli bir şekilde yüzleşmesine olanak tanıyan bir zihinsel arınma yöntemidir.

Vipassana meditasyonu, eksiksiz özgürlüğün ve tam aydınlanmanın en yüksek ruhsal gayelerini hedefler. Zihinsel arınmanın bir yan ürünü olarak pek çok psikosomatik hastalığın iyileşmesini sağlamakla beraber; bu meditasyonun amacı asla sadece bir fiziksel hastalığı iyileştirmek değildir. Vipassana, bütün mutsuzlukların üç nedenini ortadan kaldırır: arzuyu, hoşnutsuzluğu ve cahilliği. Sürekli uygulandığında bu meditasyon, hoşlanılan ve hoşlanılmayan durumlara eskisi gibi dengesiz bir şekilde tepki gösterme alışkanlığından kaynaklanan düğümleri açarak günlük yaşamda üretilen gerilimleri serbest bırakır.

Vipassana her ne kadar Buda tarafından bir teknik olarak geliştirilmişse de, sadece Budistler tarafından uygulanmamaktadır. Din değiştirme asla söz konusu değildir. Teknik, bütün insanların aynı sorunları paylaştığı esasından hareket etmektedir ve bu sorunları ortadan kaldırabilecek bir teknik de evrensel bir uygulama alanı bulacaktır. Pek çok farklı din ve mezhepten insan Vipassana meditasyonunun yararlarını deneyimlemiş ve dini inançları ile herhangi bir çatışma bulmamışlardır.

 

Meditasyon ve Öz-disiplin

İçebakış aracılığıyla öz arınma yöntemi kesinlikle kolay değildir - çok sıkı çalışma gerekir. Öğrenciler, ancak kendi çabalarıyla kendi kavrayışlarına ulaşırlar; başka hiç kimse bunu onlar için yapamaz. Dolayısıyla meditasyon, sadece ciddi çaba göstermeye ve meditasyon yapanların yararı ve korunması için oluşturulmuş ve meditasyon uygulamasının ayrılmaz bir parçası olan kurs disiplinine uymaya istekli olanlar için uygundur.

On günlük bir süre, elbette, bilinçaltının derinliklerine dalmak ve orada yatan sorunların nasıl ortadan kaldırılabileceğini öğrenmek için çok kısa bir süredir. Bu tekniğin başarısının sırrı, uygulamanın inzivaya çekilerek belli bir süreklilik içinde yapılmasıdır. Kural ve yönergeler uygulamanın bu pratik özelliği akılda tutularak geliştirilmiştir. Bunlar ne öğretmenin ya da kurs yönetiminin yararınadır, ne de organize herhangi bir dindeki geleneğin, ritüellerin veya boş inançların olumsuz birer ifadesidir. Aksine binlerce meditasyon yapan insanın yıllar boyunca edindikleri pratik deneyimlerin bir sonucudur ve hem bilimsel, hem de rasyoneldir. Bu kurallara sadık kalmak meditasyon için oldukça destekleyen bir ortam yaratır; sadık kalınmadığında ise ortam kirlenir.

 

Ciddi Ruhsal Rahatsızlığı Olan Kişiler

Ciddi ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin, tekniğin kendi zihinsel sorunlarını iyileştireceği veya hafifleteceğine dair gerçekdışı bir beklentiyle Vipassana kurslarına katıldıkları olmuştur. Dengesiz kişisel ilişkiler ve geçmişteki muhtelif tedaviler de on günlük bir kurstan fayda görmeyi, hatta kursu tamamlamayı zorlaştıran ilave etkenler olabilir. Profesyonel olmayan ve gönüllülük esasına dayanan bir kuruluş olarak bizim kapasitemiz, bu tür geçmişi olan insanlara hakkıyla yardım etmemizi imkansız kılıyor. Vipassana meditasyonu bir çok insana yarar sağlıyorsa da, tıbbi veya psikiyatrik tedavinin bir alternatifi değildir ve biz bu meditasyonu, ciddi psikiyatrik sorunları olan kişilere tavsiye etmiyoruz.

 

Disiplin Kuralları

Uygulamanın temeli sila’dır - yani ahlâki davranıştır; Sila, samadhi’nin -yani zihin konsantrasyonunun - gelişmesine temel oluşturur. Zihnin saflaştırılması; panna ile - yani içgörünün bilgeliği ile - mümkün olur.

Temel Kurallar

Bir Vipassana kursuna katılanlar kurs süresince aşağıdaki kurallara özenle uyacaklarına söz vermelidirler:

 1. yaşayan herhangi bir canlıyı öldürmekten uzak durmak;

 2. kendine ait olmayan ya da açıkça verilmeyen herhangi bir şeyi almaktan uzak durmak;

 3. her türlü cinsel faaliyetten uzak durmak;

 4. yalan söylemekten uzak durmak;

 5. sarhoş edici ve uyuşturucu maddelerden uzak durmak.

Ayrıca eski öğrencilerin (yani, S. N Goenka’nın veya onun asistanlarından birinin verdiği bir kursu tamamlamış olanlar) kurs süresince uyması gereken üç davranış kuralı daha vardır:

 6. öğlen 12’den sonra yemek yemekten uzak durmak;

 7. dans ve süslenmeden kaçınmak;

 8. yüksek veya lüks yataklarda yatmaktan uzak durmak.

Eski öğrenciler, öğleden sonra 5 molasında sadece bitki çayı veya meyve suyu içerek altıncı kurala uyacaktır, ancak yeni öğrenciler sütlü çay veya biraz meyve yiyebilirler. Öğretmen, sağlık sorunları nedeniyle eski öğrencileri bu kuraldan muaf tutabilir. Yedinci ve sekizinci kurallara herkes uyacaktır.

Öğretmenin ve Tekniğin Benimsenmesi

Öğrenciler, kurs süresince öğretmenin rehberliğine ve talimatlarına tamamen uygun davranmayı gönüllü bir şekilde beyan etmelidirler. Yani disiplin kurallarına uygun davranmayı ve aynen öğretmenin istediği şekilde meditasyon yapmayı ve talimatların hiçbir kısmını görmezlikten gelmemeyi veya onlara herhangi bir ekleme yapmamayı. Bu benimseyiş, körü körüne teslimiyet şekilde değil, bilinçli bir ayırdetme ve kavrama şeklinde olmalıdır. Öğrenci, ancak güven tutumuyla, gayretli ve eksiksiz bir şekilde çalışabilir. Öğretmene ve tekniğe duyulan bu güven, meditasyonun başarısının anahtarıdır.

Diğer Teknikler, Ayinler ve İbadet Şekilleri

Kurs süresince her türlü duadan, ibadetten veya dinsel törenden, oruçtan, tütsü yakmaktan, tespih çekmekten, özel sözcük ve ses gruplarının (mantra) kullanılmasından, şarkı söylenmesi ve dans edilmesinden v.s.den kaçınılması mutlak olarak gereklidir. Diğer bütün meditasyon tekniklerine ve şifacılık veya ruhsal uygulamalara da ara verilmelidir. Bunda amaç, diğer teknik veya uygulamaları kınamak değil, Vipassana tekniğine kendi saflığı içinde bir deneme olanağı tanımaktır.

Öğrencilerin, diğer meditasyon tekniklerinin Vipassana tekniği ile birlikte kullanılmasının gelişimlerini engelleyeceğini ve hatta geriye götüreceğini bilmelerinde yarar vardır. Geçmişte öğretmenin defalarca yaptığı uyarılara rağmen bazı öğrencilerin bu tekniği başka bir uygulamayla birlikte kullandıkları ve kendilerine zarar verdikleri durumlar olmuştur. Bu konudaki herhangi bir kuşku veya karışıklık, öğretmenle bir araya gelerekaçıklığa kavuşturulmalıdır

Öğretmenle Görüşme

Meditasyona ilişkin problemler veya sorular açıklığa kavuşması için öğretmene iletilmelidir. Öğlen saat 12 ile saat 13 arasındaki süre özel görüşmelere ayrılmıştır. Sorular ayrıca herkesin toplandığı meditasyon salonunda akşam saat 9 ile 9:30 arasında da sorulabilir. Görüşmeler ve soru sorma süreleri, sadece tekniğe dair, gerçek pratik sorunların çözümü için ayrılmıştır. Bu süreler, felsefi veya entellektüel tartışmalar yapmak için bir fırsat olarak düşünülmemelidir. Vipassana meditasyonunun kendine özgü doğasının değeri, yalnızca uygulamaya konulduğunda anlaşılır ve öğrenciler kurs süresince sadece bu konuya odaklanmalıdırlar.

Sessizlik

Bütün öğrenciler, kursun başlangıcından son günün sabahına kadar sessizliğe sadık kalmalıdır. Sessizlik; bedensel, sözsel ve zihinsel sessizlik demektir. Diğer öğrencilerle jest, işaret dili, yazılı not v.s. ile iletişim kurulmamalıdır.

Erkeklerin ve Kadınların Ayrı Yerde Bulunması

Erkek ve kadınların ayrı yerlerde bulunmasına özen gösterilmelidir. Evli ya da beraberlik içinde olan çiftler, kurs süresince birbirleriyle hiç bir şekilde temas kurmamalıdır. Aynı kural arkadaşlar, aile bireyleri için de geçerlidir.

Fiziksel Temas

   Meditasyon uygulamalarının içebakışsal doğası gereği, kurs süresince aynı cins veya karşı cinsten kişiler arasında herhangi bir fiziksel temastan kaçınmak önemlidir.

Yoga ve Fiziki Egzersiz

   Fiziksel yoga ve diğer egzersizler her ne kadar Vipassana ile bağdaşabilir durumda iseler de, bunlar kurs süresince uygulanmamalıdır, zira kursun verildiği yerde bu amaçla ayrılmış özel bir bölüm mevcut değildir. Ayrıca jogging de yapılmamalıdır. Öğrenciler, dinlenme aralarında ve belirlenen alanlarda yürümek suretiyle egzersiz yapabilirler.

Dinsel Objeler, Tespihler, Kristaller, Tılsımlar, v.s.

   Bu tür objeler kursa getirilmemelidir. Eğer kasıt olmaksızın getirilmiş ise, bunlar kurs süresince yönetime emanet edilmelidir.

Alkol ve Uyuşturucular

Uyuşturucu, alkol veya diğer sarhoş edici maddelerin getirilmemesi gerekir; bu kural sakinleştiriciler, uyku hapları ve bütün diğer yatıştırıcılar için de geçerlidir. Doktor reçetesi ile ilaç kullananlar bu durumu öğretmene bildirmelidir.

Tütün

Öğrencilerin sağlığı ve rahatı için kurs süresince sigara içmek, tütün çiğnemek ve enfiye çekmek yasaktır.

Yiyecekler

Bütün katılımcıların kişisel yiyecek tercihlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değildir. O yüzden, öğrencilerin kendilerine sağlanan vejetaryen yiyeceklerle idare etmesini rica ediyoruz. Kurs yönetimi, meditasyon için uygun dengeli ve besleyici bir menü hazırlamaya çalışmaktadır. Sağlık sorunları nedeniyle doktor tarafından kendisine özel bir diyet uygulanan öğrenciler bu durumu başvuru sırasında kurs yönetimine bildirmelidir.

Giyim

Giysiler sade, mütevazı ve rahat olmalıdır. Sıkı, içini gösteren, açık veya göze çarpan giysiler (örneğin şort, kısa etek, tayt ve tozluk, kolsuz veya dar üst giysiler) giyilmemelidir. Güneş banyosu ve yarı çıplaklık yasaktır. Bu husus, diğer öğrencilerin dikkatinin dağılmasını asgari düzeye indirmek açısından önemlidir.

Çamaşır ve Banyo

Çamaşır makinesi veya kurutma makinesi kullanımımıza açık değildir. O yüzden, öğrencilerin yeterli sayıda giysi getirmeleri gerekir. Küçük giysiler elde yıkanabilir. Banyo yapmak ve çamaşır yıkamak isteyenler bunları meditasyon saatlerinde değil, sadece dinlenme aralarında yapabilirler.

Dışarı İle Temaslar

Öğrenciler, kurs süresince kurs yerinin sınırlarının içinde kalmalıdırlar. Yalnızca öğretmenin özel izni ile kurs yerinden ayrılabilirler. Kurs tamamlanmadan kurs dışından kişilerle bağlantı kuramazlar. Bu kurala mektup, telefon ve ziyaretçiler de dahildir. Herhangi bir acil durumda, öğrencinin bir arkadaşı veya yakını kurs yönetimi ile bağlantı kurabilir.

Müzik, Okuma ve Yazma

Müzik aletleri çalmak, radyo dinlemek, v.s. yasaktır. Kursa kitap veya yazı malzemeleri getirilmemelidir. Öğrenciler, not almak suretiyle kendi dikkatlerini dağıtmamalıdır. Okuma ve yazma konusundaki kısıtlamaların amacı, bu meditasyonun tamamen pratik olan doğasını vurgulamaktır.

Teyp ve Kameralar

Bu cihazlar, öğretmenin açık onayı olmadan kullanılamaz.

 

Kursun Finansmanı

Vipassana’nın geleneği uyarınca, kurslar sadece bağışlarla yürütülmektedir. Bağışlar, yalnızca S.N. Goenka veya onun asistan öğretmenleri tarafından verilen asgari on günlük kursu tamamlayanlardan kabul edilir. Kursa ilk olarak katılanlar kursun son gününde veya kurs bittikten sonraki herhangi bir zamanda bağış yapabilir.

Bu şekilde, kurslar meditasyonun kendilerine sağladığı yararları yaşamış olanlar tarafından desteklenmektedir. Diğer insanlarla bu yararları paylaşmak isteyenler, kendi istekleriyle ve imkanları ölçüsünde bağış yapabilmektedir. Kursların dünya çapında finansman kaynağı bu geleneğe göre sadece bu tür bağışlardır. Kursları destekleyen herhangi bir zengin vakıf veya birey yoktur. Öğretmenler ve organizatörler hizmetleri karşılığında herhangi bir ücret almamaktadır. Böylece Vipassana, ticari bir kaygı olmaksızın amacının saflığı ile yayılmaktadır.

İster çok ister az olsun, bağış diğer insanlara yardımcı olmak amacıyla yapılır: 'Aldığım kurs, geçmişteki öğrencilerin cömertliğinin eseridir; şimdi ben de ileride verilecek bir kursa katkıda bulunmak istiyorum ki başkaları da bu teknikten yararlansınlar.''

 

Özet

Disiplinin ve kuralların ardında yatan ruhu belki şöyle özetlenebilir:

Hareketlerinizin başkalarını rahatsız etmemesine büyük özen gösterin. Başkalarının dikkat dağıtıcı hareketlerini görmezden gelin.

Olabilir ki bir öğrenci, yukarıdaki bir veya daha fazla kuralın pratik nedenlerini anlamamıştır. Herhangi bir olumsuzluk veya şüphe geliştirmek yerine, zaman kaybetmeden öğretmenden açıklama istemek gerekir.

Ancak disiplinli bir tutum ve azimli bir çaba göstererek öğrenci, uygulamayı ve ondan elde edeceği faydayı tam olarak kavrayabilir. Kurs süresince vurgu, çalışma üzerindedir. Altın kural, kişinin sanki yalnızmışçasına, zihni içe dönük olarak ve karşılaşılabilecek bütün rahatsızlıklar ve dikkat dağıtıcı şeyleri göz ardı ederek meditasyon yapmasıdır.

Vipassana’da ilerlemek sadece kişinin kendi iyi nitelikleri ve kişisel gelişimine ve şu beş etkene bağlıdır: azimli çaba göstermek, güven, samimiyet, sağlık ve bilgelik.

Yukarıda verilen bilgilerin meditasyon kursunuzdan azami fayda almanıza yardımcı olacağını umuyoruz. Hizmet etme olanağını bulduğumuz için mutluyuz ve Vipassana deneyiminizle huzur ve uyuma ulaşmanızı diliyoruz.

 

KURS PROGRAMI

Aşağıdaki kurs programı uygulamanın sürekliliğini temin etmek amacıyla tasarlanmıştır. Öğrenciler en iyi sonucu elde edebilmek için bu programı mümkün olduğunca yakından takip etmelidirler.

4:00 ------------------------------Uyandırma zili
4:30-6:30 ----------------------- Meditasyon (Salonda veya kendi odanızda)
6:30-8:00 ------------------------Kahvaltı
8:00-9:00 ----------------------- GRUP MEDİTASYONU (Salonda)
9:00-11:00 --------------------- Meditasyon (Öğretmenin talimatına göre salonda veya kendi odanızda)
11:00-12:00 ------------------- Öğle yemeği
12:00-13:00 --------------------Dinlenme ve öğretmenle görüşme
13:00-14:30 -------------------- Meditasyon (Salonda veya kendi odanızda)
14:30-15:30 ------------------- GRUP MEDİTASYONU (Salonda)
15:30-17:00 -------------------- Meditasyon (Öğretmenin talimatına göre salonda veya kendi odanızda)
17:00-18:00 --------------------Çay
18:00-19:00 --------------------GRUP MEDİTASYONU (Salonda)
19:00-20:15 --------------------Öğretmenin konuşması (Salonda)
20:15-21:00 --------------------GRUP MEDİTASYONU (Salonda)
21:00-21:30 --------------------Soru-cevap seansı (Salonda)
21:30 ----------------------------Odalara dağılma - Işıkların söndürülmesi

  

Sayfa Başına Dön